นักวิจัยเอ็มเทค โดย ดร. ศศิธร ศรีสวัสดิ์ และดร. ปิติชน กล่อมจิต ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่ม TYSA (Thai Young Scientists Academy) จัดกิจกรรม “Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. อพวช. และเครือข่าย Thai Young Scientists Academy (TYSA) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

“Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมจะประกอบด้วยการตั้งคำถามที่เป็นความเชื่อที่บอกต่อกันมา โดยเนื้อหาจะครอบคลุมความเชื่อที่เกี่ยวกับอาหาร อาหารเสริม สุขภาพ การออกกำลังกาย การใช้ยา และผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งเนื้อหาในกิจกรรมเหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป 

Scroll Up