เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ นำทีมเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยทีมชนะเลิศจากการเเข่งขัน “ออกเเบบเเละสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ : RDC2018” เข้าร่วมการแข่งขัน “ออกเเบบและสร้างหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ : IDC RoBoCon 2018” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน จาก 4 สถาบัน โดยโจทย์เเข่งขันในปีนี้คือ “The World Star Hunting Swallow” มี 8 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, เม็กซิโก, อินเดีย, จีน เกาหลีใต้ ไทย และญี่ปุ่น ซึ่งผู้เข้าเเข่งขันเเต่ละประเทศรวม 54 คน จะถูกคละทีมเเบ่งเป็น 11 ทีม เพื่อนำความรู้ด้านวิศวกรรมและทักษะต่างๆ ของสมาชิกในทีมมาใช้ในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์จำนวน 2 ตัวภายในระยะเวลา 10 วัน 

โดยทีมสีเขียว (Green) ที่มีตัวแทนเยาวชนไทยคือ นายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ (Creative Award) จากการออกแบบกลไกหุ่นยนต์ที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากทีมอื่นๆ และทีมสีม่วง (Purple) ที่มีตัวแทนเยาวชนไทยคือ นายวีรยุทธ บัวเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการที่เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมในการคว้ารางวัลกลับมาครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในระดับเวทีโลก ซึ่งโครงการนี้ เอ็มเทค ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันตั้งเเต่ในระดับภูมิภาคจนถึงระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา เเละนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบอัตโนมัติเเละหุ่นยนต์ของประเทศให้พร้อมปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไปสู่ประเทศไทย 4.0

Scroll Up