5 – 9 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 18th Asian Pacific Corrosion Control Conference (APCCC18) ในหัวข้อ Science & Technology Connectivity for Global Sustainability ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา

การประชุมวิชาการนานาชาติ APCCC จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อนและการป้องกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศจากทั่วโลก ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APCCC ครั้งที่ 18 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน จาก 18 ประเทศทั่วโลก การนำเสนอผลงานวิชาการกว่า 100 ผลงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก

อาทิ Prof. Wen-Ta Tsai (National Cheng Kung University, Taiwan) Dr. Sakae Fujita (JFE Techno-Research Corporation, Japan) Dr. Rolly Luo (Industrial Technology Research Institute, Taiwan) Prof. Phillipe Marcus (Centre National de la Recherche Scientifique, France) Prof. J.M.C. Mol (Delft University of Technology, Netherlands) Dr. Tadashi Shinohara (National Institute of Materials Science, Japan) Prof. Herman Terryn (Vrije Universiteit Brussel, Belgium) ร.ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) และ ร.ศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

งาน APCCC18 มีหน่วยงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกว่า 24 หน่วยงาน เช่น PTT Public Company Limited, PTT Energy Solutions Company Limited, PTT Global Chemical Public Company Limited, PTT Maintenance and Engineering Company Limited, Thai Oil Public Company Limited, Electricity Generating Authority of Thailand, National Metal and Materials Technology Center, Thai Galvanizing Association & International Zinc Association, Sang Chareon Eastern Galvanize Co., Ltd., Union Galvanizer Co., Ltd., Siam Steel Galvanizing Co., Ltd., Padaeng Industry Public Company Limited, Linkweld (Thailand) Co.,Ltd., Thai Marine Protection Co., Ltd., Five Tigers Engineering Co., Ltd., Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd., Thai Parkerizing Co., Ltd., Welding Alloys Thailand Co. Ltd., NDT Instruments (Thailand) Co.,Ltd., C.V.M Group Co.,Ltd., Zhenyang Zkwell Corrosion Control Technology Co., Ltd., SCG, Dacon Inspection Services Co.,Ltd., J.S. Technical Services Co., Ltd., Awacs Corporation Ltd.

 

Scroll Up