วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

สวทช. จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การศึกษา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเอกชน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

เอ็มเทค เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่
กาวดักแมลงจากน้ำยางพารา Para TRAP ที่ใช้งานง่าย ดักแมลงได้ดี ผลิตจากน้ำยางพาราในประเทศและวัตถุดิบอื่นจากธรรมชาติ เป็นทางเลือกใหม่ขอเกษตรกรที่ต้องการดูแลผลิตผลจากสวนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และ
สารรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อแปรรูปยางแผ่น “สารบีเทพ” ทดแทนการใช้แอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟด์ ทำให้ยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน เพิ่มปริมาณยางแผ่นรมควันคุณภาพดี ลดปริมาณยางตกเกรด รวมถึงประหยัดค่าเชื้อเพลิงในการขนส่งน้ำยางสด

Scroll Up