23 พฤศจิกายน 2561, ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Advances in Material Processing and Manufacturing of Aluminium and Titanium” ร่วมกับ Mr. Yoshita Tabata, Executive Director of Japanese Aluminium Association คุณบัญชุสา พุทธพรมงคล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอะลูมิเนียมประเทศไทยและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด Mr. Hiroyuki Mizutani, General Manager of Can Stocks of UACJ Corporation, Japan และ ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บนเวที The 7th Metallurgy Forum อะลูมิเนียมและไทเทเนียมกับการใช้งานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ภายในงานเมทัลเล็กซ์ 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Scroll Up