วันที่ 21-24 พฤศจิกายน  2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ  หัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “เมทัลเล็กซ์ 2018” ซึ่งผลงานวิจัยที่นำไปจัดแสดงคือ A Computer aided Engineering Software Package for Engineering Education (CAE 3D)  และ Applications of Finite Element and CFD Analysis in the Industry  โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Scroll Up