23 พฤศจิกายน 2561 ณ ริมเขื่อนสะพานแดง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหนึ่ง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

         ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทศบาลนครรังสิต ทดสอบการใช้งานต้นแบบ เรือตักขยะขนาดเล็กภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า เก็บเศษขยะหลังจากเทศกาลวันลอยกระทง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ริมเขื่อนสะพานแดง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาเศษขยะในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนคืนความสวยงามและสะอาดตาให้กับแหล่งน้ำ

         นายดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน วิศวกรอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีแนวคิดในการพัฒนาเรือตักขยะขนาดเล็ก เพื่อช่วยเก็บขยะต่างๆ ในแม่น้ำลำคลองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเรือลำนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเรือดูดเลน ใช้ในการดูดเลนตะกอนในท้องน้ำ โดยออกแบบและพัฒนาเรือตักขยะขนาดเล็กให้มีการขับเคลื่อนในแม่น้ำได้อย่างคล่องตัวไม่ว่าแม่น้ำจะมีสภาพแคบหรือคดเคี้ยว ตัวโครงสร้างเรือตักขยะขนาดเล็กมีขนาด 2.5×4.1×1.2 เมตร (กว้าง×ยาว×สูง) ตัวเรือมีลักษณะเป็นเรือท้องแบนขนาด 1.2×2×0.6 เมตร (กว้าง×ยาว×สูง) และติดตั้งทุ่นทรงกระบอกประคองข้างเรือทั้งสองด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 ยาว 1.7 เมตร มีล้อใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ห้องบังคับการขับเคลื่อนเรืออยู่ทางด้านข้างส่วนท้ายของโครงสร้างเรือ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขับเคลื่อนลำเรือและแก้ปัญหาขยะพันติดกับใบพัด ส่วนทางด้านหน้าเรือติดตั้งแขนบูมบุ้งกี๋ช้อนขยะ เพื่อให้สามารถช้อนขยะลอยน้ำในสภาพคลองที่มีระดับน้ำในคลองที่ไม่ลึกมาก โดยเรือตักขยะนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินสูบเดี่ยว ขนาด 13 แรงม้าเป็นต้นกำลังในการขับชุดระบบปั๊มไฮดรอลิกสำหรับส่งน้ำมันในการขับมอเตอร์ไฮดรอลิกของชุดวงล้อใบพัด และชุดกระบอกไฮดรอลิกของชุดแขนบูมบุ้งกี๋สำหรับซ้อนตักขยะที่ติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของลำเรือโดยบุ้งกี๋มีขนาด 1.6×0.65×0.65 เมตร (กว้าง×ยาว×สูง) และการทำงานของแขนบูมบุ้งกี๋สามารถช้อน ยกตัก และคว่ำบุ้งกี๋เทขยะลงบนตลิ่งได้ ซึ่งจากการทดสอบเรือตักขยะขนาดเล็กนี้พบว่า สามารถขับเคลื่อนตัวเปล่าได้ความเร็วประมาณ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2500 รอบ/นาที สามารถขับเคลื่อนลอยตัวอยู่ในน้ำและตักขยะที่มีน้ำหนักได้มากสุดประมาณ 80 กิโลกรัม โดยมีความเร็วประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยสามารถซ้อนตักขยะ และยกเทขยะทิ้งริมตลิ่งที่มีความสูงเหนือจากระดับผิวน้ำประมาณ 1.5 เมตร ด้วยคุณลักษณะที่กล่าวมาทำให้สามารถทำงานซ้อนตักขยะในคูคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในการซ้อนตักขยะในแม่น้ำลำคลองได้ และเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศบาลนครรังสิต ในการร่วมทดสอบใช้งานเรือตักขยะขนาดเล็กในคูคลองของทางเทศบาล ซึ่งจะเริ่มจากการใชงานซ้อนเก็บกระทงหลังจากงานเทศกาลลอยกระทง ในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในช่วงแรก จากนั้นจะมีการนำไปใช้งานในการซ้อนตักขยะบนผิวน้ำ และวัชพืชน้ำ ในคลองส่งน้ำสายย่อยของทางเทศบาลนครรังสิตสายอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นการขยายผลการใช้งานและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงสาธารณะร่วมกับทางชุมชนต่อไป

Scroll Up