29 พฤศจิกายน 2561, ห้องประชุมอาคารข่าวสด เครือมติชน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค สวทช. ร่วมงานแถลงข่าวจัดใหญ่ ‘งานวันยางพารา บึงกาฬ 2562’ ระหว่าง13-19 ธ.ค.นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “บึงกาฬ ศูนย์กลางยางพารา เศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าก้าวไกล” พร้อมกิจกรรมมากมาย 12 โซน โดยมีนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้ริเริ่มการจัดงาน และในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นประธานแถลงข่าวในครั้งนี้

“วันยางพาราบึงกาฬ 2562” ได้ยกระดับการจัดงานยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมา แบ่งโซนนิทรรศการและกิจกรรมออกเป็น 12 โซน โดยในปีนี้ เอ็มเทค ได้ร่วมจัดสัมมนาในโซนเวทีปราชญ์ชาวบ้าน ในวันที่ 14 ธ.ค. 2561 บรรยายในหัวข้อ “สารบีเทพ” สารรักษาสภาพน้ำยางสด เพื่อแปรรูปยางแผ่น โดย คุณสุริยกมล มณฑา ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส และ หัวข้อ “น้ำยางพาราข้นสูตรใหม่ เพื่อผลิตหมอนและที่นอนยางพารา” โดย คุณปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส เอ็มเทค 

พบกับผลิตภัณฑ์ของเอ็มเทคด้านยางพาราที่จะแสดงภายในงาน ได้แก่ “กาวดักแมลงจากน้ำยางพารา Para TRAP)” ที่ใช้งานง่าย ดักแมลงได้ดี ผลิตจากน้ำยางพาราในประเทศและใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ นับเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรที่ต้องการดูแลผลิตผลจากสวน โดยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วยในขณะเดียวกัน ผลงานของ ดร.ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต และคุณกฤตพร อุตรา, น้ำยาง ParaFIT เพื่อผลิตโฟมยางพารอาทดแทนการใช้น้ำยางพาราข้นทางการค้า น้ำยาง ParaFIT ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการระเหยแอมโมเนีย และไม่มีกลิ่นฉุนขณะผลิตโฟมยางจึงปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้งาน ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน สามารถผลิตโฟมยางที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังช่วยลดเวลาในการบ่มน้ำยางก่อนนำไปใช้งานเหลือเพียง 3 วัน ในขณะที่น้ำยางทางการค้าต้องใช้เวลาถึง 21 วัน จึงช่วยลดต้นทุนให้ผู้ผลิตน้ำยางพาราข้นและประหยัดเงินลงทุนในการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน้ำยางพาราข้นอีกด้วย ผลงานของ คุณฉวีวรรณ คงแก้ว คุณปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล และคุณสุริยกมล มณฑา และ “สารบีเทพ (BeThEPS)” เพื่อใช้แทนแอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์ ช่วยยืดอายุน้ำยางสดก่อนการแปรรูปได้นานขึ้น 1-3 วัน เพิ่มปริมาณยางแผ่นรมควันคุณภาพดี ลดปริมาณยางตกเกรด ช่วยให้ชาวสวนยางได้มูลค่าเพิ่มราว 900 บาท ต่อการผลิตยางแผ่น 1 ตัน ผลงานของ คุณฉวีวรรณ คงแก้ว คุณปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล และคุณสุริยกมล มณฑา 

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดโซนบึงกาฬลานเด็กเล่น โดย เอ็มเทค มี ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ อาทิ เก่งวิทย์ คิดสนุก, มหัศจรรย์การพับกระดาษแบบโอริงามิ เสกกระดาษ…สร้างศิลป์สนุก และ ดู “เมฆ” แล้วได้อะไร มารู้จัก “เมฆ” ต่าง ๆ แบบเข้าใจ

Scroll Up