7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ the Japan Society of Mechanical Engineers จัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018 

โดยมี Professor Naoto Ohtake จาก Tokyo Institute of Technology กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และมี ผศ.ดร.ประยูร เชี่ยววัฒนา ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 

การประชุม The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018 (ASMP2018) เป็นเวทีระดับนานาชาติที่รวมนักวิจัยชั้นนำจากหลากหลายประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นต่างๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาในด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมกระบวนการ

Scroll Up