เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์ 2562” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ณ ห้อง MR211-213 Event Hall 102-104  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว  

สำหรับการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 21 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งขาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

Scroll Up