18 สิงหาคม 2560 ณ เมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค ) สวทช. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำทีมนักศึกษาผู้ชนะเลิศจากกิจกรรม RDC 2017 จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “IDC Robocon 2017” ณ เมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน                               ระหว่างวันที่ 6 – 19 สิงหาคม 2560 ภายใต้โจทย์ “Silk Road” ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 8 ประเทศ      15 มหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 55 คน และได้มีแบ่งกลุ่มใหม่เป็นทีมๆละ 4-5 คน โดยคละสมาชิกจากต่างมหาวิทยาลัยกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
2. Tokyo Denki University, Japan
3. Tokyo Institute of Technology, Japan
4. Shanghai Jiao Tong University, China
5. Tsinghua University, China
6. Zhejiang University, China
7. Menoufia University, Egypt
8. Instituto Politécnico Nacional ESIME Zacatenco, Mexico
9. Singapore University of Technology and Design, Singapore
10. Seoul National University, South Korea
11. Pibulsongkram Rajabhat University, Thailand
12. Mahidol University, Thailand
13. Mahanakorn University of Technology, Thailand
14. Prince of Songkla University, Thailand
15. Chulalongkorn University, Thailand

โดยทีมที่น้องๆนักศึกษาไทยเข้าร่วมสร้างหุ่นยนต์ สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน ได้ดังนี้
• ทีม Skyblue ที่มีนางสาวฐิติมา สุขจิตร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• ทีม Blue ที่มีนายสุทิวัส ญาณชโลทร นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
• ทีม White ที่มีนายวิวัฒน์ ศิลารักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

สำหรับการแข่งขันIDC Robocon นั้นเป็นการแข่งขันด้านการศึกษาที่มีมายาวนานตั้งแต่ปี 1990เพื่อสนับสนุนและพัฒนาในด้านเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ ในระดับนานาชาติให้กับเยาวชน การแข่งขันในทุกปีจะมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพจัดไปทั่วโลก โดยมีช่วงเวลาในการจัดประมาณ 10-15วัน แนวทางการแข่งขันจะจัดกลุ่มแต่ละทีมที่เข้าแข่งขันให้มาจากชาติต่าง ๆ เพื่อให้ทำการสร้างหุ่นยนต์ร่วมกันได้ โดยก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ทำให้ IDC มิใช่การแข่งขันกันระหว่างประเทศ แต่เป็นการฝึกในเรื่องของ การสื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนที่มาจากประเทศต่าง ๆ ซึ่ง IDC จะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอันยากจะลืมเลือนสำหรับนักเรียนที่ได้เข้ามาร่วมแข่งขัน

สำหรับประเทศไทย เอ็มเทคได้คัดเลือกทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน RDC ระดับประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน IDC Robocon ในทุกปี โดยปีหน้า IDC Robocon จะจัดที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สนใจกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ www.mtec.or.th และ www.facebook.com/ThailandRDC

Scroll Up