22 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นำร่องผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด เพื่อมอบให้อาสาสมัครผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าวความร่วมมือ > https://www.mtec.or.th/news-event/28388/

Scroll Up