25 เมษายน 2562 Grande Center Point Terminal 21 Hotel

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค ร่วมสนับสนุนจัดงาน “แอนด์เท็กซ์ 2019” งานแสดงสินค้าและการประชุมผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนและเทคโนโลยีสุขอนามัยใช้แล้วทิ้งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดตัวและจัดแสดงระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

งานนี้ เป็นการร่วมมืออละสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติ โดยมีผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 200 รายจาก 14 ประเทศทั่วโลก

ภายในงานเอ็มเทคจะนำผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน หรือผ้าไม่ถักทอ ไปร่วมแสดง ได้แก่ นอนวูฟเวนสำหรับใช้เป็นถุงปลูกทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลิตผลของพืช และเทคโนโลยีพลาสติกอื่นไปแสดงด้วย

Scroll Up