24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม อวารี ขอนแก่น คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
      ศูนย์เทคโนโลยีแลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยจากกลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต ในงาน VIPTEL 2019 จัดโดย บริษัท วิปเทล จำกัด ซึ่งเป็นงานสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง และการดูแลรักษาเครื่องจักร งานซ่อมบำรุงพร้อมทั้งการบริหารจัดการพลังงาน
ในงานดังกล่าวเอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

  1. การพัฒนาเครื่องทดสอบการสึกกร่อน
  2. การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของผิวเคลือบโลหะผสมโคบอลต์ที่เคลือบโดยใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวด้วยเลเซอร์

     โดยได้รับความสนใจจากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน เพื่อรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างเสริมการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทีมวิจัย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้สัมมนาภายในงาน โดยกลุ่มบริษัทที่ร่วมสัมมนาได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น

Scroll Up