วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Lecutre-2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ “Additive Manufacturing Workshop” โดยมี ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ สำหรับงานประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 130 ท่าน รวมไปถึงวิทยากรจากหลายหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย

     ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ การจัดกลุ่มหารือ และ งานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี 3D Printing เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงอัพเดทสถานะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ของเทคโนโลยีดังกล่าวในด้านต่างๆ ทั้งด้านการออกแบบการผลิต การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลข ตลอดจนการสาธิตการใช้อุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติอีกด้วย 

    ในโอกาสนี้ คณะนักวิจัยเอ็มเทคได้พาคณะวิทยากรเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยของ MTEC ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี 3D Printing รวมไปถึงหารือความร่วมมือกันในอนาคต

Scroll Up