14 มิถุนายน 2562 ห้อง Material & Design Innovation Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้” โดยวิทยากรเสวนาได้แก่ ดร. กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ และคุณปัตมาภรณ์ ธิมากุล ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยเซรามิกส์ คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ นักออกแบบเซรามิก และ ผู้บริหารธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา “เถ้าฮงไถ่” ” ผู้เป็นทั้งนักบริหาร นักพัฒนา และศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร (สาขาการออกแบบ) ประจำปีพ.ศ. 2553 และคุณศีลดา เลิศรัตน์ นักออกแบบผู้มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าจากวัสดุเซรามิก บริษัท COTTO(Siam Sanitary Ware Company) ในเครือ SCG มีผู้เข้าร่วมการเสวนากว่า 80 คน

กิจกรรมเสวนาครั้งนี้เพื่อนำเสนอศักยภาพของวัสดุเซรามิกขั้นสูง การประยุกต์ใช้วัสดุกับการออกแบบ รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยวัสดุนวัตกรรม ซึ่งนักวิจัยเอ็มเทค ได้นำตัวอย่างผลงานวิจัยมาแสดงให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย

Scroll Up