วันที่ 24-27 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

                ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน MANUFACTURING EXPO 2020 : InterPlas Thailand 2020 งานแสดงเครื่องจักรกลเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกครบวงจร จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 28 โดยเอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยจากทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต Failure Analysis and Corrosion Technology Research Team (FACT) ได้แก่ (1). CUI Snesor (2). FailurevAnalysisof well tubing (3). Corrosion under insulator-edit โดยได้รับความสนใจในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

Scroll Up