5 – 7 สิงหาคม 2562 ณ วัดพระพุทธ อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้งานรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 90 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” นำโดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ หัวหน้าทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ เอ็มเทค

การดำเนินติดตามผลนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในโครงการ ซึ่งมีลำดับการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่

  1. บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตรวจสุขภาพเท้า เลือกขนาดรองเท้า สแกนเท้า 3 มิติ ตรวจวัดจุดศูนย์ถ่วงการลงน้ำหนักขณะยืน
  2. มอบรองเท้เฉพาะบุคคลให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทดลองเดิน ตรวจวัดการเดินและเก็บข้อมูล
  3. ติดตามการใช้งานรองเท้าเฉพาะบุคคล ประมาณ 3 – 5 เดือน

    โครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” ใช้เทคโนโลยีสแกน 3 มิติ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการออกแบบรองเท้าให้มีความละเอียดและตรงตามรูปเท้าผู้สูงอายุแต่ละบุคคลมากขึ้น และยังลดขั้นตอน ลดวัตถุดิบในการทำรองเท้าเฉพาะบุคคล จากเดิมที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้งต้องสิ้นเปลืองวัสดุในการขึ้นรูปเท้า และใช้ระยะเวลานานในการผลิตแต่ละคู่

Scroll Up