“ทีมสถานีสิรินธร” แชมป์ RDC2019 ประกอบด้วย นายหัฏฐะเนตร วิรุฬห์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางสาวดวงกมล สายะบุตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายดำรงฤทธิ์ แทบทาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และนายพัทธกานต์ เลิศปัญญาวิทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้าแข่งขัน International Robot Design Contest 2019 (IDC Robocon 2019) ณ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา

“Moonshot” – We choose to go to the moon: เมื่อทีมวิศวกรเลือกแล้วที่จะไปดวงจันทร์ ปฏิบัติการต่างๆ ก็เริ่มขึ้น เหตุการณ์อพอลโล 13 ที่ทุกคนยังจำได้ดี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แก้ปัญหาด้วยหลักวิชาการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยมีเป้าหมายร่วมกัน มาปีนี้ IDC RoBoCon ครั้งที่ 30 ถูกจัดขึ้นโดย MIT (Massachusetts Institute of Technology) ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. – 9 ส.ค. ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขัน IDC 2019 ครั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพคือ MIT จากสหรัฐอเมริกา กำหนดหัวข้อการแข่งขัน “Moonshot” ในวาระครบรอบ 50 ปีภารกิจสำรวจดวงจันทร์อพอลโล 11 โดยการแข่งขันจัดให้มี 2 รางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินเดีย อียิปต์ เม็กซิโก และไทย รวมเยาวชนทั้งหมด 60 คน เข้าร่วมจับสลากแบ่งสาย 12 ทีมๆ ละ 5 คน ทีมแข่งขันทั้ง 12 ทีม ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนในทีม และใช้ทักษะความสามารถเพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ โดยผลการแข่งขัน “ทีม BLUE” ที่ประกอบด้วย นายหัฏฐะเนตร วิรุฬห์ศรี และเพื่อนต่างชาติอีก 4 คน คว้ารางวัลชนะเลิศ และ “ทีม RED” ที่มีนายดำรงฤทธิ์ แทบทาม และเพื่อนต่างชาติอีก 4 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

Scroll Up