วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 อิมแพค เมืองทองธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเซรามิกส์ไทย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ ในงาน ASEAN Ceramics 2019 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิก มีบริษัทผู้ประกอบการด้านเซรามิกส์ร่วมงานกว่า 200 บริษัททั่วโลก จำนวน 36 ประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ.ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยงานประชุมวิชาการ ICTA2019 จัดในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ Ceramic Industrial Technology, Advanced Ceramics, Ceramic Art and Design. Glass and Coatings Technology และ Glass and Coatings Technology มีผู้เชียวชาญระดับโลกมาบรรยาย อาทิ Prof. Dr. Alpagut Kara จาก Eskisehir Technical University ประเทศตุรกี บรรยายในหัวข้อ “Use of Boron Compounds in Energy Efficient Tile Production through Wet and Dry Preparation” และ Prof. Tadachika Nakayama จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น บรรยายเรื่อง “A Self-Healing Environmental Barrier Coating (EBC) System with Nanocomposite Concept” นอกจากนี้มีการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิชาการด้านเซรามิกส์จากผู้เข้าร่วมหลากหลายประเทศ

ผลรางวัลโปสเตอร์วิชาการ ได้แก่
Session : Ceramic Industrial Technology

1. Best Poster Award : [IND-P-014] : Synthesis of Tridymite Phase and Phase Transition Behavior of SiO2 from Amorphous Silica in the Presence of K2O or Silica Brick Waste
Tomoko Kitani, Takayuki Sano and Takeshi Shiono, Kyoto Institute of Technology, Japan

2. Best Poster Runner-up Award [IND-P-017] : Factor in Formation of Bubbles at the Interface between Borosilicate Glass and Dense Zircon Refractory
Hiroki Akahane and Takeshi Shiono, Kyoto Institute of Technology, Japan

3. Best Poster Runner-up Award [IND-P-011] : Effect of Coir and Polypropylene Fiber on Mechanical Properties of Reinforced Kaolin Based Geopolymer
Khemmakorn Gomonsirisuk and Parjaree Thavornithi, National Metal and Materials Technology Center, Thailand

Session : Advanced Ceramic

4. Best Poster Award [ADV-P-010] : Effect of Argon Flow Rate on the Phase Formation of B4C Synthesis from Glutinous Rice Flour via Carbothermic Reduction Process
Kannigar Dateraksa and Sujarinee Sinchai, Chulalongkorn University, Thailand

5. Best Poster Runner-up Award [ADV-P-048] : Organic Binder-Silica Composite Aerogel with Improved Mechanical Strength
Kyu-Yeon Lee, Dinesh Mahadik, Taehee Kim and Hyung-Ho Park, Yonsei University, South Korea

6. Best Poster Runner-up Award [ADV-P-016] : Effect of TiO2 Addition on CA6 Formation in Alumina Castables
Hiroki Shinka and Takeshi Shiono, Kyoto Institute of Technology, Japan

Scroll Up