5 – 6 กันยายน 2562 เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

             งาน THAILAND TECH SHOW 2019 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน และมอบกิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมอัพเดท 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองประจำปี 2562 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. มีการร่วมโหวตผลงานที่น่าลงทุนและนำเสนอดีที่สุดในกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2019 ในรูปแบบพิชชิ่งจาก 11 ผลงานเด่นประจำปี (สวทช. 5 ผลงาน และหน่วยงานพันธมิตร 6 ผลงาน) รวมถึงการเสวนาและการบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อเพื่อเสริมความรู้ทั้งในด้านนวัตกรรมสุขภาพ อาหาร และพลังงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและอุตสาหกรรม รวมถึงโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรมของ สวทช. ตลอดจนเวทีพิชชิ่งประจำปี (Technology Pitching) ที่นำเสนอเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี  

             ภายในงานมีบูธแสดงผลงานเทคโนโลยี สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร กว่า 240 ผลงานจากกว่า 40 หน่วยงาน ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านต่างๆอย่างหลากหลาย ทั้งการแพทย์ เกษตร ประมง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องจักร เวชสำอาง เวชภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการเรียน และผลงานจัดแสดงจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร แบ่งเป็นเทคโนโลยีแนะนำ จำนวน 36 ผลงาน และเทคโนโลยีไฮไลท์ และการบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies To Watch) ซึ่งทุกปี สวทช. จะเลือกมาปีละ 10 เรื่องที่น่าจะเห็นผลกระทบได้ชัดเจนใน 5-10 ปีข้างหน้า

                  กิจกรรมในงาน NSTDA Investors’ Day 2019 เป็นรูปแบบ Investment Pitching โดยให้เวลา 7 นาทีสำหรับนักวิจัยในการนำเสนอแต่ละผลงาน ในปีนี้มีผลงานเด่นจาก สวทช. 5 ผลงาน และหน่วยงานพันธมิตรอีก 6 ผลงาน    เอ็มเทคนำเสนอผลงานเรื่อง นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Magik Growth) ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานด้านเกษตร

                  Magik Growth ผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์จากสูตรโพลิเมอร์ คอมพาวด์ การดัดแปรเพิ่มสมบัติพิเศษ และการกำหนดลักษณะโครงสร้างที่เหมาะต่อการผ่านของน้ำและอากาศ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ Magik growth ได้หลากหลายโดยการออกแบบลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน

                ในวันงาน วันที่ 6 ก.ย. 2562 นี้ ยังมีการจัดสัมมนาเรื่อง พลังงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ โดยมี ดร. นุวงศ์ ชลคุป จากเอ็มเทคร่วมบรรยายในงานด้วย

ดูรายละเอียดของผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้ที่ https://www.thailandtechshow.com/

Scroll Up