25 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Mercedes-Benz Energy: Empowering Battery Solutions โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Franz Schilling, Head of Sales, Mercedes-Benz Energy GmgH, A Daimler Company มาเป็นวิทยากรรับเชิญ และบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน สถานการณ์ทางการตลาดและทิศทางในการใช้ระบบกักเก็บพลังงานในปัจจุบัน รวมไปถึงแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์

Scroll Up