วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก กรุงเทพฯ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) (สวทช.) ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2019 เพื่อตอกย้ำความสำคัญของนวัตกรรมอาหารและกระบวนการผลิตอาหารที่ยั่งยืน โดยได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก

https://www.nstda.or.th/th/news/12892-20191112

Scroll Up