วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวสวนยางพารา นำทีมวิจัย MTEC สัญจร โดย ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย ในภาคบ่าย ได้มีการเสวนาบนเวทีปราชน์ชาวบ้าน หัวข้อ “ที่นอนน้ำยางพาราเพื่อสุขภาพ” โดย ดร. ดนุ พรหมมินทร์ และหัวข้อ “ParaWalk กระเบื้องปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อการตกแต่งบ้านและสวน”

ภายในงานวันยางพาราบึงกาฬ 2563 ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2562 เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่ น้ำยางพาราข้น LOMAR สำหรับผสมกับแอสฟัลต์เพื่อทำถนน Para Walk แผ่นพื้นยางพาราเพื่อลดการบาดเจ็บ และที่นอนน้ำยางพารา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ทางด้านวัสดุยางพาราผ่านกิจกรรมถุงมือหนึบหนับ (Para Grip) และกระบวนการคิด ออกแบบผ่านกิจกรรมมหัศจรรย์พับกระดาษแบบโอริงามิ และกิจกรรมเมฆเล่าเรื่อง

Scroll Up