12 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร Knowledge Exchange for Innovation Center

ดร. ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. เข้าร่วมโชว์ผลงาน M-Wheel อุปกรณ์พ่วงต่อเปลี่ยนรถเข็นธรรมดาให้เป็น “รถเข็นไฟฟ้า” ที่ได้มาตรฐาน ภายในงานแถลงข่าว “Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยรถเข็น M-Wheel ได้ผ่านการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า การป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งผ่านการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์การแพทย์ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) อุปกรณ์ M-Wheel จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้รถเข็นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการที่มีร่างกายท่อนบนที่ดีให้มีความอิสระและดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานได้ดีมากขึ้น

Scroll Up