20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ หัวหน้าทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง จัดแสดงผลงานจัย ซอฟต์แวร์ CAE 3D เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (computer-aided engineering: CAE) ในงาน เมทัลเล็กซ์ 2019 METALEX2019 ภายใต้แนวคิด “New Smart Technologies”
ในงานดังกล่าวเอ็มเทคจัดแสดงผลงานได้แก่

  1. A Computer aided Engineering Software Package for Engineering Education (CAE 3D)
  2. Applications of Finite Element and CFD Analysis in the Industry
  3. FEA and CFD via CAE 3D (Freeware for Computer – Aided Engineering Education)

     งาน METALEX2019 เป็นงานเผยเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมโลหการในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้แนวคิด “New Smart Technologies” โดยเน้นนำเสนอสามส่วนแสดงพิเศษ ได้แก่

  1. เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อการแปรรูปลวด เคเบิ้ล ท่อ
  2. โซนวัสดุอัจฉริยะและวัสดุน้ำหนักเบา
  3. โซนเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ

     งานนี้จะช่วยเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อความเป็นเลิศทางโลหการ และการเติบโตทางธุรกิจผ่านเครื่องจักรและโซลูชั่นกว่า 4,800 รายการ ทั้งเครื่องแมชชีนทูล โซลูชั่นทางการผลิต นวัตกรรมการแปรรูปโลหะแผ่น และเทคโนโลยีด้านโลหะการอื่นๆ อีกว่า 4,000 แบรนด์จาก 50 ประเทศ รวมถึงพาวิเลียนนานาชาติ และ “เยอรมันพาวิเลียน” รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ หัวข้อสัมมนาคุณภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่จะยกระดับการค้าของคุณสู่มิติใหม่ เมทัลเล็กซ์คือประตูอัจฉริยะเพื่อการสร้างความสำเร็จในตลาดอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll Up