5-8 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
     ทีมวิจัยวัสดุเฉพาะทางชีวภาพ กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดแสดงผลงานวิจัยด้านการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย การจัดประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ประจำบ้าน แพทย์สาขาอื่น และบุคลากรที่สนใจ ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ต่อประชาชนทั่วไป
ผลงานวิจัยเอ็มที่นำไปจัดแสดง ได้แก่
1. 3D sole
2. MWheel
3. AKIKO

Scroll Up