8-9 มกราคม 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

เอ็มเทค สวทช. จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สร้างความสนุกสนานผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนผ่านฐานกิจกรรมที่มีมากกว่า 10 สถานี มีนักเรียนละแวกใกล้เคียงในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,300 คน จาก 14 โรงเรียน

ภายในงานประกอบด้วยฐานกิจกรรมที่มีพร้อมทั้งความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ เช่น ฐาน “สนุกคิดกับนักวิทย์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ไม่เพียงตอบโจทย์แนวคิดพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่ยังตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วย สถานีนี้จะแบ่งออกเป็นสถานีย่อย ได้แก่ การจัดสวนขวดขนาดเล็ก Coding ไขรหัสปริศนา พิชิตมหาสมบัติ มัดย้อมพาเพลิน ถุงผ้านาโนรักษ์โลก พลาสติกแปลงร่าง สนุกกับโมเดล 3 มิติ เป็นต้น

ปีนี้ เอ็มเทค นำสนอผลงาน “ถุงมือ หนึบ หนับ (Para Grip)” โดยชวนน้องๆ เพ้นท์ถุงมือทำสวนด้วยตัวเองจากสีน้ำยางพารา ได้ถุงมือที่มีความหนึบหนับกันลื่น และหยิบจับสิ่งของได้ถนัดมือ สวมใส่กระชับมือกว่าถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพาราทั่วไป กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง เอ็มเทค ในวันงานมีน้องๆ ให้ความสนใจออกแบบวาดภาพสดใสถุงมือกันอย่างสนุกสนาน

Scroll Up