วันที่ 22-27 มิถุนายน 2560 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติกหน่วยวิจัยโพลิเมอร์นำผลงานวิจัย “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ActivePAKถุงหายใจได้” ไปจัดแสดงให้ผู้สนใจได้รับชมในงาน “สินค้าชุมชนของเรา” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 6 โดยพัฒนาชุมชนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ด้านวิชาการและช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 1,508 รายการและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนไปแล้วรวมกว่า 637 ล้านบาท

Scroll Up