ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค สวทช. จัดแสดงผลงานวิจัยด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ในงาน Thailand Social Expo 2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแสดงโครงการวิจัย “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1” ในงาน Thailand Social Expo 2019

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ถ่ายทอดวิธีการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อปรับเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ถ่ายทอดวิธีการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อปรับเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า หลังจากก่อนหน้านี้ถ่ายทอดฯ ให้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไปแล้ว เล็งขยายโครงการ เปิดรับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพิ่มโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าถึงรถเข็นไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม

เอ็มเทคร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน MANUFACTURING EXPO 2020 : InterPlas Thailand 2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน MANUFACTURING EXPO 2020 : InterPlas Thailand 2020 งานแสดงเครื่องจักรกลเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกครบวงจร จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 28 โดยเอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยจากทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต Failure Analysis and Corrosion Technology Research Team (FACT)

เอ็มเทคจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร เยี่ยมชม บ. ธนบุรีประกอบรถยนต์ และ บ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสัญจรขึ้น บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยศูนย์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ของ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

เอ็มเทค สวทช. ร่วมบรรยายและแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย (The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9) ที่จัดโดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

เอ็มเทคร่วมกับ TCDC จัดเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้” โดยวิทยากรเสวนาได้แก่ ดร. กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ และคุณปัตมาภรณ์ ธิมากุล ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยเซรามิกส์

“เอ็มเทค สวทช.” ร่วมกับจุฬาฯ จัดเวทีชิงแชมป์ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12 (RDC 2019) เฟ้นสุดยอดเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ “IDC RoBoCon 2019” ที่สหรัฐอเมริกา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 (The 12th Robot Design Camp 2019 : RDC 2019)

เอ็มเทคเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ Additive Manufacturing Workshop

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ “Additive Manufacturing Workshop” โดยมี ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ สำหรับงานประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 130 ท่าน รวมไปถึงวิทยากรจากหลายหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย

นักศึกษาโครงการ RDC เยี่ยมชม เอ็มเทค สวทช. และนำเสนอรูปแบบหุ่นต่อคณะกรรมการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ให้การต้อนรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 89 คน จาก 32 สถาบัน โดยมี คุณฐิติวรดา ปัญจพาณ์อัครนาฎ ให้การต้อนรับและบรรยายผลงานวิจัยของเอ็มทค

Scroll Up