ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค-สวทช. พัฒนาน้ำยางข้น ‘ParaFIT’ ทดสอบและถ่ายทอดให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด ช่วยผลิตหมอนยางพาราคุณภาพสูง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมทีมนักวิจัยเอ็มเทค สวทช.นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำยางข้นพาราฟิต ParaFIT เพื่อใช้แปรรูปเป็นหมอนและทีนอนยางพาราที่ได้คุณภาพ จากฝีมือเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง ทั้งนี้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พร้อมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด ให้การต้อนรับ

เอ็มเทค ร่วมเนคเทค ติดตามผลการใช้งานรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้งานรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 90 คน

เอ็มเทคร่วมแถลงข่าว “THAILAND TECH SHOW 2019” อยากแตกต่าง สร้างธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. แถลงข่าวถึงภาพรวมการจัดงาน พร้อมโชว์ไฮไลท์บางส่วนจากวันจริงชวนชมงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ที่คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 ํ Innovation X Sustainability)”

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน การประชุม MRS-Thailand 2019

10 – 12 กรกฎาคม 2562 โรงแรมเดอะซายน์พัทยา จังหวัดชลบุรี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน การประชุม MRS-Thailand 2019ซึ่งเป็นงานครอบคลุมการวิจัยวัสดุทุกแขนง ซึ่งในงานดังกล่าวเอ็มเทคนำผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมการผลิต และบริการวิศวกรรม พลังงาน ด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ และภาคเกษตรกรรม ไปจัดแสดง โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เอ็มเทค จับมือ การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตการผลิตน้ำประปาของประเทศ

ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร. นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดทำบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Inventory : LCI) และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตน้ำประปา

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางไทย RISE ครั้งที่ 5

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Rail Industry Symposium and Exhibition: RISE 2019)

เอ็มเทค สวทช. จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาใช้ไบโอดีเซลให้สูงขึ้นในภาคขนส่ง

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ที่ 4 จากขวา) ร่วมด้วย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน เอ็มเทค สวทช. (ที่ 6 จากซ้าย) และวิทยากร พร้อมทีมวิจัย จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษา “โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อนำเสนอผลสรุปในการทดสอบและศึกษาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ

เอ็มเทค สวทช. จัดแสดงผลงานวิจัยด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ในงาน Thailand Social Expo 2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแสดงโครงการวิจัย “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1” ในงาน Thailand Social Expo 2019

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ถ่ายทอดวิธีการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อปรับเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ถ่ายทอดวิธีการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อปรับเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า หลังจากก่อนหน้านี้ถ่ายทอดฯ ให้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไปแล้ว เล็งขยายโครงการ เปิดรับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพิ่มโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าถึงรถเข็นไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม

Scroll Up