ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค สวทช. ผนึก คพ. ขยายผล ‘การจัดซื้อจ้ดจ้างสีเขียว’ ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน-SDGs

(วันที่ 11 มีนาคม 2562) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้ลงนามความร่วมมือ กับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และคาดการณ์ผลจากการดำเนินงานส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอ็มเทค สวทช. มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 90 คน
การมอบรองเท้าครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งนำโดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ หัวหน้าทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ เอ็มเทค

สวทช. แถลงข่าวการจัดงานประชุมประจำปี NAC2019 เอ็มเทค ร่วมโชว์ผลงานนวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่สำหรับการผลิตหมอนและที่นอน

4 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ในฐานะประธานจัดงานฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

เอ็มเทค สวทช. มอบน้ำมัน บี10 ให้กับกรมอู่ทหารเรือ นำร่องใช้ในยานพาหนะ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

(27 กุมภาพันธ์ 2562) ณ กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพฯ – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มอบน้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) โดยการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” ให้กับกรมอู่ทหารเรือ เพื่อนำร่องใช้น้ำมัน บี10 ในยานพาหนะ

ปลัดฯ ก.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมผลงานวิจัยเอ็มเทค เสริมขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศ

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยแห่งชาติ และนักวิจัย ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5

(12 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนงานการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 กับรถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 คัน เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัย “อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า” ในงาน ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา 2562

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัย “อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1” ในโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณที่ 2562 ภายใต้ชื่อ “EEC’s Chonburi : Job IT & Career” โดยงานดังกล่าวจัดตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี ตัวแทนสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

ผลงานวิจัยเอ็มเทค คว้า 2 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ทีมวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก และรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงาน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562

เอ็มเทค ร่วมงานแถลงข่าว รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์ 2562” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้อง MR211-213 Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Scroll Up