ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค ร่วมบรรยาย The 7th Metallurgy Forum อะลูมิเนียมและไทเทเนียมกับการใช้งานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ภายในงานเมทัลเล็กซ์ 2018

ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Advances in Material Processing and Manufacturing of Aluminium and Titanium”

เอ็มเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลแก่ผู้สูงอายุเมืองพัทยา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 59 คน โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดการประชุมโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
และรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอ็มเทค นำผลงานวิจัยจัดแสดงในงาน สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

วทช. จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

เอ็มเทคจัดงานเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนครั้งยิ่งใหญ่ APCCC18

การประชุมวิชาการนานาชาติ APCCC จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อนและการป้องกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศจากทั่วโลก

JFE Steel Corporation บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัยกับเอ็มเทค สวทช.

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัยเอ็มเทค ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก JFE Steel Corporation บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม จากประเทศญี่ปุ่น

เอ็มเทค ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สนุกกับอาหารเพื่ออนาคต

งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก เอ็มเทค ได้ร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัย คุณเพ็ญนภา มุทิตามงคล และ คุณณัชชา ประกายมรมาศ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฐาน “Powerball อาหารเพื่ออนาคต” : พาวเวอร์บอล Power Ball และ พาวเวอร์เจล Power Gel

เอ็มเทค สวทช. รับใบประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช.

ดร. ทิพย์จักร ณ ลำปาง หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในการสนับสนุนและให้ความรู้ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศเกียรติคุณ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา พัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา พร้อมชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝึกและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต (AED Training)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา

Scroll Up