ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค สวทช. ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference: nano tech 2019) ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค, สวทช. ให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับสถาบันวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019)

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “11th Viptel Annual Technology Seminar”

18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม จัดแสดงผลงานวิจัย A Computer aided Engineering Software Package for Engineering Education (CAE 3D) และ Applications of Finite Element and CFD Analysis in the Industryในงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar ให้แก่ผู้ร่วมงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar

เอ็มเทค ร่วมจัดกิจกรรม “คัดแยกขยะ ลดภาระสิ่งแวดล้อม” ในงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในชื่องานปีนี้ว่า “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์”

เอ็มเทค พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Lookie Waste” หวังให้ผู้บริโภคลดปริมาณการเกิดของขยะอาหาร

ขยะอาหารเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาและมีผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นจึงเกิด “Lookie Waste” ขึ้นซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่มุ่งเน้นการเพื่อตรวจสอบปริมาณของขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน

เอ็มเทค ร่วมงานวันยางพาราบึงกาฬ 2562 จัดสัมมนาให้ความรู้และเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ในงานวันยางพาราบึงกาฬ 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ จัดโดย จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ และเครือมติชน พร้อมหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมากมาย ระหว่างวันที่ 13-18 ธ.ค.2561 นี้

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ the Japan Society of Mechanical Engineers จัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ the Japan Society of Mechanical Engineers จัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018

เอ็มเทค ร่วมแถลงข่าว สวทช. เปิดกลยุทธ์ 6-6-10 ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง นำเสนอผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (The Automated External Defibrillator (AED) Trainer) คือ เครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED ที่ถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เอ็มเทค สวทช. จัดแสดงผลงานวิจัยยางในงาน The Conference on Research and Innovations PRISM 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง นำเสนอผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (The Automated External Defibrillator (AED) Trainer) คือ เครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED ที่ถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. แถลงข่าวนำร่องใช้น้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง

6 ธันวาคม 2561 ณ เรืออังสนา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวการนำร่องใช้น้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล ในอนาคต

Scroll Up