ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทคร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน MANUFACTURING EXPO 2020 : InterPlas Thailand 2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน MANUFACTURING EXPO 2020 : InterPlas Thailand 2020 งานแสดงเครื่องจักรกลเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกครบวงจร จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 28 โดยเอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยจากทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต Failure Analysis and Corrosion Technology Research Team (FACT)

เอ็มเทคจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร เยี่ยมชม บ. ธนบุรีประกอบรถยนต์ และ บ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสัญจรขึ้น บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยศูนย์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ของ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

เอ็มเทค สวทช. ร่วมบรรยายและแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย (The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9) ที่จัดโดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

เอ็มเทคร่วมกับ TCDC จัดเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้” โดยวิทยากรเสวนาได้แก่ ดร. กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ และคุณปัตมาภรณ์ ธิมากุล ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยเซรามิกส์

“เอ็มเทค สวทช.” ร่วมกับจุฬาฯ จัดเวทีชิงแชมป์ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12 (RDC 2019) เฟ้นสุดยอดเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ “IDC RoBoCon 2019” ที่สหรัฐอเมริกา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 (The 12th Robot Design Camp 2019 : RDC 2019)

เอ็มเทคเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ Additive Manufacturing Workshop

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ “Additive Manufacturing Workshop” โดยมี ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ สำหรับงานประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 130 ท่าน รวมไปถึงวิทยากรจากหลายหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย

นักศึกษาโครงการ RDC เยี่ยมชม เอ็มเทค สวทช. และนำเสนอรูปแบบหุ่นต่อคณะกรรมการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ให้การต้อนรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 89 คน จาก 32 สถาบัน โดยมี คุณฐิติวรดา ปัญจพาณ์อัครนาฎ ให้การต้อนรับและบรรยายผลงานวิจัยของเอ็มทค

นักวิจัยเอ็มเทครับประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณนักวิจัย ในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” อันได้แก่ “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” และ “The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019)

เอ็มเทคร่วมจัดนิทรรศการในงาน VIPTEL 2019 จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เทคโนโลยีแลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยจากกลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต ในงาน VIPTEL 2019 จัดโดย บริษัท วิปเทล จำกัด ซึ่งเป็นงานสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง และการดูแลรักษาเครื่องจักร งานซ่อมบำรุงพร้อมทั้งการบริหารจัดการพลังงาน

Scroll Up