ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค พร้อมร่วมงาน “วันยางบึงกาฬ” โชว์ผลงานนวัตกรรมยางพารา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค สวทช. ร่วมงานแถลงข่าวจัดใหญ่ ‘งานวันยางพารา บึงกาฬ 2562’ ระหว่าง13-19 ธ.ค.นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “บึงกาฬ ศูนย์กลางยางพารา เศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าก้าวไกล”

เอ็มเทค ร่วมจัดแสดงผลงานในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด

เอ็มเทค ร่วมจัดแสดงผลงานในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แนวคิด “การตลาดและนวัตกรรรมนำการผลิต” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของเอ็มเทค และหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ทุกภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นทางด้านอาหารและการเกษตร

เอ็มเทค กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต ทดสอบเรือตักขยะ ณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทศบาลนครรังสิต ทดสอบการใช้งานต้นแบบ “เรือตักขยะขนาดเล็ก” ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า เก็บเศษขยะหลังจากเทศกาลวันลอยกระทง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ริมเขื่อนสะพานแดง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาเศษขยะในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนคืนความสวยงามและสะอาดตาให้กับแหล่งน้ำ

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน METALEX 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “เมทัลเล็กซ์ 2018”

เอ็มเทค ร่วมแสดงความยินดีเปิดตัวสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย

การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอ็มเทค ร่วมบรรยาย The 7th Metallurgy Forum อะลูมิเนียมและไทเทเนียมกับการใช้งานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ภายในงานเมทัลเล็กซ์ 2018

ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Advances in Material Processing and Manufacturing of Aluminium and Titanium”

เอ็มเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลแก่ผู้สูงอายุเมืองพัทยา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 59 คน โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดการประชุมโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
และรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอ็มเทค นำผลงานวิจัยจัดแสดงในงาน สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

วทช. จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

Scroll Up