ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค ตัวแทนประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ASEAN PT Training Workshop on ISO/IEC 17043:2010 (E)”

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อรับฟังเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่านที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัย “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน

เอ็มเทค สวทช. ช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง วิจัย “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสด ผลิตยางแผ่นคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อรับฟังเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่านที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัย “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน

เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ MSAT-10

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์

(5 กันยายน 2561) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME

ห้องปฏิบัติการการแพทย์เอ็มเทค รับใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จาก บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัด

ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รับมอบใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จาก คุณปริวัตร อัครพิมาน บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

เอ็มเทค เสริมแกร่งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำทีมตัวแทนเยาวชนไทย คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 2018” ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ นำทีมเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยทีมชนะเลิศจากการเเข่งขัน “ออกเเบบเเละสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ : RDC2018”

นักวิจัยเอ็มเทคร่วมจัดกิจกรรม “Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่”

นักวิจัยเอ็มเทค โดย ดร. ศศิธร ศรีสวัสดิ์ และดร. ปิติชน กล่อมจิต ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่ม TYSA (Thai Young Scientists Academy) จัดกิจกรรม “Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. อพวช. และเครือข่าย Thai Young Scientists Academy (TYSA)

มหกรรมวิทย์ฯ สวทช. โดยเอ็มเทคกับกิจกรรม Power Ball

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

เอ็มเทค นำทีมเยาวชนไทยเข้าเเข่งขัน IDC Robocon 2018 เสริมเเกร่งหุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

Scroll Up