National metal and materials technology center visitor's Photos วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ศว. รุ่นที่ 3 จำนวน: 10 คน เวลา : 13:00-15:00 น.

Scroll Up