ท่านสามารถ download ใช้ได้แล้ววันนี้ ฟรี “พจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี”

คำศัพท์ 13,590 คำ
ภาพประกอบ 1,571 ภาพ
คลิปวิดีโอ 160 คลิป
บทความสำหรับอ่านเพิ่มเติม 697 บทความ

การใช้งานสามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) เว็บไซต์เอ็มเทค ภายใต้หัวข้อ บริการด้านวิชาการ/พจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี หรือที่ลิงก์ https://www2.mtec.or.th/th/research/materialDict/index.php

2) โมบายแอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดทั้งระบบ Android ผ่าน Google Play และ iOSผ่าน App Store จากสืบค้นคำว่า “mtec dictionary”

หากผู้ทดลองใช้มีข้อแนะนำ (เช่น รูปแบบการนำเสนอ นิยามคำศัพท์ แง่มุมทางเทคนิค หรืออื่นๆ) โปรดแจ้งที่ dictionary@mtec.or.thได้ตลอด เพื่อให้การพัฒนาพจนานุกรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานพัฒนาพจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี

dictionary@mtec.or.th

Scroll Up