ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองอย่างสะดวกสบายถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่นอกจากจะช่วยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยในแง่ของสภาพจิตใจทั้งต่อผู้สูงอายุและผู้ดูแลในระยะยาว

       ติดตามรับชม “นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุสู่การใช้จริง” โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. และทีมผู้คิดค้น 4 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ อาทิ JOEY-เตียงตื่นตัว BEN-อุปกรณ์ขึ้นลงเตียง AKIKO-ผ้ากระตุ้นสมอง และ MONICA-เกมฝึกสมอง พบกับที่มาของการคิดค้นนวัตกรรม มุมมองของผู้ประกอบการ และการนำไปใช้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกลาง ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ เวลา 13.00-13.30 น. ทาง NSTDA Facebook และ MTEC – NSTDA (หรือคลิกที่นี่)

Scroll Up