“Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่” 

ในฐานะผู้ร่วมจัดกิจกรรมโดยมี ดร. ศศิธร ศรีสวัสดิ์ MTEC และดร. ปิติชน กล่อมจิต MTEC กับนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่ม TYSA (Thai Young Scientists Academy) ขอเชิญชวนเพื่อนชาวสวทช. พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม “Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. อพวช. และเครือข่าย Thai Young Scientists Academy (TYSA) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยมี 2 รอบ เวลา 10:00-11:00 น. ณ เวทีกลาง และเวลา 13:00-14:00 น. ณ ห้องประชุม Phoenix 2

“Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่” เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมจะประกอบด้วยการตั้งคำถามที่เป็นความเชื่อที่บอกต่อกันมา โดยเนื้อหาจะครอบคลุมความเชื่อที่เกี่ยวกับอาหาร อาหารเสริม สุขภาพ การออกกำลังกาย การใช้ยา และผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งเนื้อหาในกิจกรรมเหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (เข้าชมฟรี)

Scroll Up