สวทช. – วิทย์สัญจร
“วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ดูรายละเอียดได้ที่
https://www.nstda.or.th/nstdaregional/index.html

Scroll Up