ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค), สวทช. เปิดรับโครงการทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและเรียนรู้ประสบบการณ์ของการทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสนับสนุนทุนในระยะเวลา 1-3 ปี

<< รายระเอียดโครงการ >> 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ orapannee.yua@mtec.or.th and walees@mtec.or.th
หรือ Postdoctoral Fellowship Program โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4470 (วลี)

Scroll Up