กรุงเทพฯ 27 มีนาคม 2562 – อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองและมีการเติบโตอย่าง ต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา และมียอดการส่งออกสูงถึง 6.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ไปยังประเทศต่างๆในโซนอาเซียน อเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งคิดเป็น 3% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย โดยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของการมีห่วงโซ่ อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า (Supply & Value Chain) ที่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำ อย่างการผลิตวัตถุดิบ การย้อม ตกแต่งและพิมพ์ ผืนผ้า ไปจนถึงปลายน้ำอย่างการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ รวมไปถึงการสร้างคุณค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดย การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมามีส่วนช่วยในกระบวนการต่างๆภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งในปี 2562 นี้ยังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมย่อย ภายใต้อุตสาหกรรมสิ่งทอที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากอย่าง ‘นอนวูฟเวน’ (Nonwovens)   ดูเพิ่มเติม

Scroll Up