สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานประเทศเยอรมนี ภายใต้กิจกรรม “NSTDA-INNOVATIVE PLASTICS MATERIALS AND TECHNOLOGY EXCLUSIVE SITE VISITS AND K2019 “PLASTICS SHAPE THE FUTURE” @ GERMANY” ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2562 เพื่อพาผู้ประกอบการเข้าชมงาน K2019 แบบเจาะลึกเฉพาะเจาะจง และเยี่ยมชมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งในด้านการผลิตเม็ดพลาสติก เครื่องจักรทันสมัย และระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสูง (รายละเอียดกำหนดการและบริษัทเยี่ยมชมตามแนบ)

โดยเดินทางร่วมกับทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีพลาสติก เพื่ออัพเดทเทคโนโลยี เปิดประสบการณ์ มุมมอง และสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต เพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยไทย

**หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

      • รายละเอียดเพิ่มเติม [pdf file]
      • กำหนดการศึกษาดูงาน [pdf file]
      • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ [ใบสมัคร]

สนใจรายละเอียดกิจกรรมติดต่อได้ที่

คุณระพีพันธ์ ระหงษ์ โทร 081-7340195 อีเมล: rapeepr@mtec.or.th

คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี โทร 096-1288826 อีเมล: pavinee@nstda.or.th

 

Scroll Up