หนังสือ “คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ CAE 3D”

เนื้อหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CAE 3D การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (computer-aided engineering: CAE) ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในสามมิติ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้โดยการติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบกราฟิกส์ (graphical user interface: GUI) ทั้งหมดบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows operating system)  โดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ศึกษา/สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ได้ที่ www.mtec.or.th/cae3d

สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://bookstore.nstda.or.th/ ฟรี ! ค่าจัดส่ง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1178-80
e-mail: nstdabookstore@nstda.or.th

Scroll Up