การต่อยอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุ พลังงานและเคมีชีวภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ สวทช. มุ่งมั่นและดำเนินการมาโดยตลอด นำเสนอโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการเอ็มเทค สวทช.

ภายในงานแถลงข่าว NSTDA Beyond Limits: Sustainability Impact วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 113 อิมแพคฟอรั่ม 1 เมืองทองธานี
#พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย #สวทช#NSTDA #NSTDABeyondLimits #MTEC

Scroll Up