ร่วมก้าวสู่ยุค 4.0 กับงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรมครั้งสำคัญ สร้างโอกาสธุรกิจและยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค ในงาน สวทช. – วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nstda.or.th/regional/north2020/

Scroll Up