พบกับอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. 2563 – 10 เมษายน 2563 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของงาน ในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการหลากหลายแขนงสู่มวลชน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.expo2020dubaithailand.com/th/home/

Scroll Up