ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร

ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร อยู่ภายใต้กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูงของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แนวทางหลักของทีมวิจัย ได้แก่

1) งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (functional ingredients) จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือวัสดุธรรมชาติ และการขยายเทคโนโลยีการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยเน้นกรรมวิธีที่ไม่ซับซ้อน ลดหรือเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

2) งานวิจัยและพัฒนาที่นำองค์ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเนื้อสัมผัสอาหาร โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะบุคคล รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอาหารกับสมบัติที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับประทานอาหาร ทั้งการบดเคี้ยวและการกลืน อีกทั้งจะขยายการศึกษาไปสู่การย่อย และการขับถ่าย ในอนาคตอันใกล้

 • พัฒนาสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
 • พัฒนาและปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหาร และ ตัวปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสอาหาร โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ ได้แก่ สมบัติรีโอโลยีที่เกี่ยวข้องกับการไหลและการเสียรูป สมบัติวิสโคอิลาสติก (ความหยุ่นหนืด) และสมบัติไตรโบโลยี (การไหลลื่น)
 • ทดสอบชีวพร้อมใช้ (Bioavailability) และการนำไปใช้ทางชีวภาพ (Bioaccessibility) ของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่หรือสารอาหาร เมื่อผ่านกระบวนการบดเคี้ยว-กลืนอาหารในช่องปาก การย่อย และการขับถ่าย โดยใช้ระบบจำลอง
 • เครื่องวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีแบบหมุน (rotational rheometer) ทั้งแบบควบคุมความเค้น (controlled-stress) และควบคุมความเครียด (controlled-strain) และหัววัดที่หลากหลาย สำหรับวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยี ไตรโบโลยีของอาหารและวัสดุโพลิเมอร์ชีวภาพ
 • เครื่องวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีแบบดึงยืด (extensional rheometer, HAAKE CABER1)
 • เครื่องวิเคราะห์สมบัติการไหลแบบคาปิลลารี (capillary rheometer) ที่มีหน่วยทดสอบการดึงยืด (haul-off unit) เพื่อทดสอบความแข็งแรงของโพลิเมอร์ขณะหลอม (melt strength)
 • เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกลและเนื้อสัมผัสของอาหาร (universal testing machine)
 • เครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ (3D food printer) แบบ fused deposition modeling
 • เครื่องมือเตรียมตัวอย่างอาหาร และวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ เช่น เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ความดันสูง ultrasonic probe, high shear disperser, high temperature food processor (Thermomix), low temperature food texturizer (PACO Jet II), food dehydrator ชุดอุปกรณ์สำหรับกระบวนการ Sous Vide และเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ (twin-drum dryer)
 • สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่
  – เพคติน สารปรับความหนืดและสารก่อเจลจากเปลือกส้มโอ
 • ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
  – แป้งชุบทอด เพื่อลดการอมน้ำมันและรักษาความกรอบ
  – ไส้กรอกหมูแฟรงค์เฟอร์เตอร์ไขมันต่ำ
  – น้ำสลัดครีมและมายองเนสไร้น้ำมัน
  – ไส้เบอร์เกอร์เห็ด
 • ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะบุคคล
  – ขนมปัง ครัวซอง และเส้นบะหมี่ปราศจากกลูเตนที่ผลิตจากฟลาวมันสำปะหลัง หรือฟลาวข้าวเจ้า
  – อาหารให้พลังงานสูงแบบแท่ง และอาหารให้พลังงานเร็วแบบเจลสำหรับพกพา
  – หมูที่มีความนุ่มระดับ 2 และ 3 ตามมาตรฐาน Universal Design Food ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับเมนูอาหารผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวการณ์เคี้ยวและการกลืนลำบาก
  – ผงปรับความหนืดของอาหาร/เครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

ดร. สายทิพย์ โสรัตน์
งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม
โทร. 02 564 6500 ต่อ 4786
e-mail: saitips@mtec.or.th

Scroll Up