แปลและเรียบเรียง โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

เครดิต: Nature Communications (2017). DOI: 10.1038/s41467-017-02452-w

นักวิทยาศาสตร์จีนพัฒนากระดาษชนิดใหม่ที่สามารถลบและพิมพ์ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยปกป้องป่า ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน และเป็นแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืน

กระดาษชนิดใหม่นี้ประกอบด้วยกระดาษชนิดพิเศษและหมึก ความพิเศษของกระดาษอยู่ที่การเคลือบด้วยโพลิเมอร์และสารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (ลิแกนด์) ทีมวิจัยผลิตหมึกโดยละลายเกลือของโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง นิกเกิล โคบอลต์ และ สังกะสีในน้ำ เมื่อพิมพ์หมึกเกลือโลหะเหล่านี้บนกระดาษด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกับลิแกนด์เปลี่ยนเป็นสีต่างๆ ทีมวิจัยรายงานว่าพวกเขาสามารถลบและพิมพ์ซ้ำบนกระดาษนี้ได้ถึง 8 ครั้ง โดยที่หมึกยังคงชัดเจนนานถึง 6 เดือน และมีราคาค่าพิมพ์เพียง 1 ใน 5 ของการพิมพ์แบบเดิม

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังเปลี่ยนชนิดของลิแกนด์เพื่อพัฒนาการพิมพ์แบบเปล่งแสง และกระดาษที่สามารถใช้น้ำเป็นหมึกพิมพ์ได้ โดยการเคลือบกระดาษด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของซิงค์-ลิแกนด์ แม้ว่ากระดาษนี้จะพิมพ์ได้เพียงสีเดียว แต่ทีมวิจัยต้องการพิสูจน์แนวคิดที่นำไปสู่วิธีการผลิตกระดาษชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การลบกระดาษทีมวิจัยจะจุ่มกระดาษที่พิมพ์แล้วลงในตัวทำละลาย หรือให้ความร้อนเพื่อทำลายพันธะระหว่างลิแกนด์และไอออนของโลหะ

 

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

• https://phys.org/news/2018-01-special-paper-erased-multiple.html
• https://www.nature.com/articles/s41467-017-02452-w

Scroll Up