แปลและเรียบเรียง โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

เครดิต: Jeff Fitlow, Rice University

นักวิจัยจาก Rice University พัฒนาคะตะลิสต์ที่ช่วยกำจัดสารพิษไนเตรตออกจากน้ำดื่มโดยเปลี่ยนให้เป็นอากาศและน้ำ

การปนเปื้อนไนเตรตในสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากการทำเกษตรกรรม สารไนเตรตเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิธีกำจัดไนเตรตที่ปนเปื้อนในน้ำดื่ม คือ การใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange resin) แต่จำเป็นต้องล้างเรซินนี้ทุกๆ 1-2 เดือน ซึ่งขั้นตอนนี้ทำให้ไนเตรตปนเปื้อนในน้ำล้างและกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้อีก

เนื่องจากโมเลกุลของไนเตรตประกอบด้วยไนโตรเจน 1 อะตอม และออกซิเจน 3 อะตอม เมื่อไนเตรตสูญเสียออกซิเจนไป 1 อะตอม จะเปลี่ยนเป็นไนไตร์ตซึ่งมีความเป็นพิษสูงกว่าไนเตรต วิธีการกำจัดไนเตรตที่ดีคือ ใช้กระบวนการเร่งปฏิกิริยา (catalytic process) เพื่อสลายไนเตรตให้กลายเป็นไนโตรเจนและออกซิเจน แต่สำหรับงานวิจัยนี้ นักวิจัยสลายไนเตรตเป็นก๊าซไนโตรเจนและน้ำ

นักวิจัยใช้อินเดียม-แพลเลเดียมเป็นคะตะลิสต์ และหากอนุภาคแพลเลเดียมประมาณร้อยละ 40 มีอินเดียมเคลือบอยู่จะทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เนื่องจากอินเดียมจะทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการสลายไนเตรต ในขณะที่แพลเลเดียมช่วยให้อินเดียมไม่ถูกออกซิไดซ์

ในอนาคตทีมวิจัยมีแผนจะร่วมมือกับอุตสาหกรรมและนักวิจัยอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบบำบัดน้ำในเชิงพาณิชย์

 

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

• https://phys.org/news/2018-01-team-one-step-catalyst-nitrates-air.html
• https://www.futurity.org/catalyst-nitrates-water-1647692/

 

Scroll Up