แปลและเรียบเรียง โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วิศวกรจาก Tufts University School of Engineering พัฒนาเซ็นเซอร์ขนาดจิ๋วที่สามารถติดบนฟันได้โดยตรง และยังสามารถส่งข้อมูลการบริโภคกลูโคส เกลือ และแอลกอฮอล์ด้วยระบบการสื่อสารแบบไร้สายไปยังมือถือ ในอนาคต นักวิจัยเชื่อว่าเซ็นเซอร์นี้จะสามารถนำไปใช้ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลทางด้านสารอาหาร สารเคมี และสภาพทางกายภาพอื่นๆ ได้มากขึ้น

ก่อนหน้านี้เครื่องมือสำหรับตรวจติดตามการบริโภคอาหารมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น จำเป็นต้องต้องใช้กับฟันยาง (mouth guard) มีสายลวดขนาดใหญ่ และต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะเซ็นเซอร์เสื่อสภาพอย่างรวดเร็ว วิศวกรจาก Tufts University จึงคิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดพียง 2 มิลลิเมตร x 2 มิลลิเมตร มีลักษณะยืดหยุ่น ยึดติดกับพื้นผิวของฟันได้ และส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายตามสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่เข้ามา

เซ็นเซอร์มีลักษณะเป็น 3 ชั้นประกบกัน ตรงกลางเป็นชั้นที่ตอบสนองต่อสารชีวภาพสามารถดูดซับสารอาหาร สารเคมีที่จะตรวจวัด ส่วนชั้นนอกเป็นแผ่นวงแหวนทองคำสี่เหลี่ยม ทั้งสามชั้นเป็นเหมือนกับสายอากาศขนาดจิ๋ว ทำหน้าที่รับส่งคลื่นในช่วงความถี่วิทยุที่มีความเข้มต่างๆ กัน ซึ่งทำให้ตรวจวัดสารอาหารและสารที่สนใจอื่นๆ ได้

ทีมวิจัยกล่าวว่า พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนชั้นตรงกลางเพื่อตรวจวัดสารเคมีประเภทอื่น และขยาย RFID เทคโนโลยีไปสู่เซ็นเซอร์ที่สามารถอ่านค่าแบบพลวัตและส่งข้อมูลได้จากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นฟัน ผิวหนัง หรือพื้นผิวอื่นๆ

 

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

• https://now.tufts.edu/news-releases/scientists-develop-tiny-tooth-mounted-sensors-can-track-what-you-eat
• https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180322103058.htm
• Tseng P, Napier B, Garbarini L, Kaplan DL and Omenetto F. “Functional, RF-trilayer sensors for tooth-mounted, wireless monitoring of the oral cavity and food consumption” Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201703257

Scroll Up