แปลและเรียบเรียง โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นักวิจัยจาก University of Birmingham ได้พัฒนาคอนแทคเลนส์ราคาถูกสำหรับช่วยผู้มีปัญหาตาบอดสีแดง-สีเขียวให้เห็นความแตกต่างของสีได้ชัดเจนขึ้น

การมองเห็นสีเกิดจากแสงตกกระทบบนกลุ่มของเซลล์รูปกรวย (cone cell) ที่อยู่หลังจอตา เซลล์รูปกรวยนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ เซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีน้ำเงิน สีเขียว และสีแดง ซึ่งการทำงานร่วมกันของทั้ง 3 กลุ่มนี้ทำให้เราเห็นทั้งสเปกตรัมของแสง

คนปกติจะมีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 กลุ่มนี้ หากมีไม่ครบหรือกล่มใดกลุ่มหนึ่งทำงานผิดปกติอาจด้วยเหตุผลทางพันธุกรรม สมองก็จะรับรู้สีผิดพลาดทำให้ความสามารถในการแยกแยะสีลดลง เกิดเป็นภาวะตาบอดสี (Colour Vision Deficiency, CVD) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวิธีการรักษา

หลายบริษัทได้พยายามนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นสี เช่น แว่นตากรองสี แต่ก็ยังมีราคาแพง มีขนาดใหญ่ และไม่สามารถใช้ร่วมกับแว่นสายตาแบบอื่นได้
ทีมวิจัยจาก University of Birmingham ย้อมสีคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มด้วยอนุพันธ์ของโรดามีน (rhodamine derivative dye) ซึ่งเป็นสีย้อมที่ไม่เป็นพิษ และสามารถดูดกลืนความยาวคลื่นแสงที่แน่นอนในช่วงที่ตามองเห็น
นักวิจัยพบว่าสีย้อมสามารถกั้นแถบสีระหว่างความยาวคลื่นสีแดงและสีเขียวได้ การกำจัดแถบสีนี้ออกไปจะช่วยยับยั้งไม่ให้เซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีเขียวและสีแดงถูกกระตุ้นพร้อมกัน ทำให้บอกความแตกต่างของสีแดงและสีเขียวได้ดีขึ้น

มีการทดสอบเลนส์ย้อมสีนี้โดยนำไปติดกับกระจกสไลด์และให้ผู้ที่มีภาวะตาบอดสีแดง-เขียวมองผ่านเพื่อดูสีของตัวเลข พบว่า ผู้ที่มีภาวะตาบอดสีสามารถบอกสีและเห็นตัวเลขได้ชัดเจนขึ้น

ทีมวิจัยกำลังใช้วิธีการเดิมในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้มีภาวะตาบอดสีม่วง-น้ำเงิน รวมถึงใช้สีย้อมที่สามารถแก้ปัญหาให้แก่ผู้มีภาวะตาบอดสีทั้งแดง-เขียว และม่วง-น้ำเงินไปในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ พวกเขากำลังจะเริ่มทดลองทางคลินิกในมนุษย์ในไม่ช้า

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

• Abdel-Rahman Badawy et al. Contact Lenses for Color Blindness, Advanced Healthcare Materials (2018). DOI: 10.1002/adhm.201800152
• https://phys.org/news/2018-04-contact-lenses-red-green-simple-dye.html
• https://newatlas.com/contact-lens-correct-color-blindness/54410/

Scroll Up