แปลและเรียบเรียง โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ทีมวิจัยจาก Jiangnan University ประเทศจีน และ University of Nebraska ในสหรัฐฯ ค้นพบว่า การเติมกลูเตนจากแป้งสาลีในแชมพูช่วยฟื้นฟูสภาพเส้นผมที่เปราะได้

ส่วนประกอบหลักของเส้นผมมนุษย์คือเคราติน ซึ่งเป็นโปรตีนเส้นใย ตามธรรมชาติหากพันธะไดซัลไฟด์อยู่ในสภาพดีผมก็จะนุ่ม แต่การใช้แชมพูสระผมเพื่อกำจัดน้ำมันและสิ่งสกปรกจะทำลายพันธะไดซัลไฟด์นี้ส่งผลให้เส้นผมเปราะและแตกปลาย

นักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่าการบำรุงรักษาเส้นผมที่เปราะนั้นต้องใช้โปรตีนเพื่อไปแทนที่พันธะที่เสียหาย แต่ทว่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของทั้งโปรตีนและเส้นผมจะต้องเท่ากัน อีกทั้งโปรตีนที่เหมาะสมก็หายาก

นักวิทยาศาสตร์จึงทดลองใช้กลูเตนจากแป้งสาลี เนื่องจากมีราคาไม่แพงและมีปริมาณมาก แม้ว่าค่า pH ของกลูเตนอาจยังไม่เหมาะสม แต่ทีมวิจัยก็พยายามลองผิดลองถูกและในที่สุดพวกเขาก็ทำได้สำเร็จ

ทีมวิจัยแช่กลูเตนในเอนไซม์เพื่อตัดสายโปรตีนให้เป็นเปปไทด์ และเติมสารเคมีที่ทำให้ pH ของเปปไทด์เหมาะกับเส้นผม จากนั้นจึงผสมลงในแชมพูและทดลองใช้กับเส้นผมตัวอย่าง

พวกเขาทดสอบด้วยการวัดค่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการหวีผมทั้งเปียกและแห้ง พบว่ามีแรงเสียดทานน้อยลง ทั้งยังดูลักษณะของเส้นผมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก็พบว่าเส้นผมเรียบและเปราะน้อยลงด้วย อย่างไรก็ดี ยังคงต้องมีการทดสอบมากกว่านี้ แต่ทีมวิจัยก็มั่นใจว่าพวกเขาพบวิธีรักษาผมแตกปลายแล้ว

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

Scroll Up